Personal Info

có mặt trên thị trường năm 2008, Á Châu Event hay còn gọi là tổ chức công ty sự kiện Á Châu được sáng lập bởi CEO Phạm Minh Đức. hiện giờ tổ chức đơn vị sự kiện Á Châu là nguồn nhân sự và thiết bị sự