Personal Info

Theo Zoipet Giống chó poodle (<a href="https://www.google.com/search?q=ch%C3%B3+poodle+zoipet&kponly&kgmid=/m/02kfwr">kg:/m/02kfwr</a>) là giống chó cưng rất được yêu thích với sự thông minh, ham học